top of page

CORRIDOR

 

Konum:  Güneşli / İstanbul

İşveren:  Suryapı

İşlev:  Konut – Ticaret

İnşaat Alanı:  90.600 m²

Kapsam:  Mimari Konsept, Avan, Ruhsat ve Uygulama Projeleri

 

Konut ve ticaret karma fonksiyonlu komplekste, yapılar bölgenin iki ana arterini kentsel ölçekte bağlayan güçlü bir omurga üzerinde kurgulanmıştır. Farklı tipolojilerdeki konut ihtiyacına cevap veren planlama anlayışı geliştirilmiştir. Sokakları bağlayan arter, bir sokak çarşısı, bir geçit olarak çalışırken üst kotta kurgulanan rekreasyon tamamen konut kullanıcısına ait olacak şekilde planlanmıştır.

bottom of page