top of page

METROGARDEN 1-2

 

Konum:  Çekmeköy / İstanbul

İşveren:  Suryapı

İşlev:  AVM

İnşaat Alanı:  70.000 + 51.000 + 10.000 = 131.000 m²

Kapsam:  AVM 1: Mimari Avan, Ruhsat ve Uygulama Projeleri

  AVM 2: Mimari  Konsept, Avan,  Ruhsat ve Uygulama Projeleri

  Otopark: Mimari  Konsept, Avan,  Ruhsat ve Uygulama Projeleri

 

Çekmeköy ana arterleri üzerinde ve metro çıkışı bağlantısında yer alan açık AVM’de fonksiyonlar, merkezi avlu etrafında örgütlenmiştir. Yapı sinema, hipermarket gibi fonksiyonlar teşkil etmektedir. AVM’nin birinci etabı 2015’te tamamlanmış ve hizmete girmiştir. İkinci etabı ise halen tarafımızca projelendirilmektedir. Bunun yanı sıra harici bir otopark yapısı da ikinci etabın iş kapsamı içindedir.

bottom of page