top of page

YENİSAHRA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Konum:  İstanbul

İşveren:  Sinpaş Yapı

İşlev:  Konut, Ofis ve Açık Çarşı

İnşaat Alanı:  263.000 m²

Kapsam:  Mimari Konsept Projesi

Konut, ofis ve ticaret karma fonksiyonlu projede, gerçek anlamda kentsel bir meydan ve kamusal alan oluşturularak yapılaşma ve ulaşım akslarının kesişimi anlamında son derece yoğun olan bir bölgede yaşanabilir bir çevre ve ‘iyi planlanmış yoğunluk’ yaratmak hedeflenmiştir. Sistem dört parsele bölünerek belediyeye terk edilecek yeşil alan ve donatı alanları parsellerin arasına yerleştirilmiş, böylece hem kamunun hem de tesis sakinlerinin kullanımına açık geniş bir kent parkı oluşturulmuş, yapıların birbirleri ile olan mesafeleri artırılarak yoğunluk azaltılmıştır.

bottom of page